Thursday, February 21, 2008

NEW JOB TITLE

Siguro napapanahon ng palitan ang mga titulo ng mga katungkulan, trabaho(job title), o "elected positions" nadati nating nakasanayan. Nakalista sa baba ay mga titulo ng mga posisyon sa English at ang bagong nababagay na bansag sa kanila sawikang Pilipino:

President - Pasimuno
Vice President - Kunsintidor
Director - Taga-udyok
Secretary - Palsipikador
Manager sa Stock Market - Taga- silip ng stock
Treasurer - Kubrador Boss - Busabos
Auditor - Kasabwat
Supervisor ng Boss - Taga-salo ng galit
Business Manager - Gastador
Chief Accountant - Punong- Gahaman
Public Relations Officer - Tsismoso
Sales Vendor - Pirata
Sergeant-at-Arms - Pasaway
Collector - Mangingikil
Representative - Pahamak
Custodian - Taga-ligpit
Observer - Usisero
Dispatcher - Taga-dispatsa
Advocate - Taga-batikos
Distributor - Taga-kalat
Spokesman - Bolero
Delivery Man - Taga-iwan ng Gamit
Moderator - Taga-bulabog
Circulation Head - Taga-bilog ng Ulo
Announcer - Manggugulat
Purchaser - Palengkera
Monitor - Taga-silip
Receptionist - Palikera
Inspector - Taga-lapirot
Clerk Typist - Taga-parami ng Papel
Investigator - Mangangalkal
Messenger - Tagatulak ng Papel
Enforcer - Tirador
Janitor - Taga-limas
Jail Warden - Sadista
Plumber - Taga-tagas
Prosecutor - Tagapaglait
Repairman - Mambubutingting
Judge - Pilato o Tigahugas-Kamay
Gardener - Damuho
Aide - Taga-istorbo
Utility Man - Inutil
Assistant - Galamay
Watchman - Istambay
Adviser - Sulsol
Security Guard - Bantay-Salakay
Consultant - Manggagancho
Doorman - Nagpapalusot
Contractor - Estapador
Driver - Kaskasero
Expert - Punong-Yabang
Chance Passenger - Malas na nakikiangkas
Technical Writer - Manlilinlang
Comedian - Alaskador
Spin Doctor - Taga-himas
Entertainer - Kerengkeng
Headhunter - Taga-silat...